బియ్యం పిండి మురుక్కు || Biyyam pindi Murrukku recipe in Telugu || Easy Rice flour Murrukku recipe.

#ManjulaVantalu #Murrukku #Yummyrecipes #Riceflourrecipe #Biyyampindimurruku

Tags: snacks recipes in telugu,   Manjula vantalu,   rice flour snacks,   బియ్యం పిండి మురుక్కు,   Biyyam pindi Murrukku recipe in Telugu,   Easy Rice flour Murrukku recipe,   Murrukku recipe,   Homemade murrukku,   Murrukku tayari vidhanam,